Zoekt op het trefwoord: landbouwgeschiedenis
gevonden: 63 boeken op 3 pagina's Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 -
RED.
Agrarische adreslijst 1969.
Utrecht, 1969. 240 pp. Softcover.
Antiquariaat Victory
Boeknummer: 33146
€  15.00
Trefwoorden: landbouw landbouwgeschiedenis adresboeken adresboek


In winkelwagen

 Meer informatie 

Historia Agriculturae, Jaarboek uitgegeven door het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen. Dl. X.
Groningen, J.B. Wolters, 1976. paperback, 226 pp.. (deze aflevering bevat pp. 7-128 landbouwhistorische literatuur verschenen in de periode 1964 t/m 1974; pp. 129-214 dr. J.M.G. van der Poel "Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige School te Groningen [uit 1853].").
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 15823
€  4.00
Trefwoorden: landbouwgeschiedenis; agrarische geschiedenis, bibliografie, Landhuishoudkundige School, Groningen, Cornelis romelingh, Cornelis Römelingh (1815-1893), Oldekerk


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld naar aanleiding van de cursus Landbouwgeschiedenis, gehouden van 30 augustus - 2 september 1954, uitgaande van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Den Haag, Hoofdafdeling Documentatie en Publikaties, 1960. Hardcover, 25 cm, 210 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good.
Bij tij en ontij . . . .
Boeknummer: 62843
€  9.50


In winkelwagen

 Meer informatie 

Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld naar aanleiding van de cursus Landbouwgeschiedenis, gehouden van 30 augustus - 2 september 1954, uitgaande van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Den Haag, Hoofdafdeling Documentatie en Publikaties, 1960. 210pp. Illustr. Linnen met stofomslag. Goed.
Antiquariaat Ovidius
Boeknummer: 86878
€  8.00
Trefwoorden: gesch


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
RED.
Landbouwgids 1960.
Utrecht, 1960. 676 pp. Or.karton. Illustr.
Antiquariaat Victory
Boeknummer: 33132
€  15.00
Trefwoorden: landbouw landbouwgeschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
RED.
Landbouwgids 1970.
Utrecht, 1970. 512 pp. Gebonden. Incl.bijbehorende bladwijzer.
Antiquariaat Victory
Boeknummer: 33156
€  15.00
Trefwoorden: landbouw landbouwgeschiedenis tuinbouw akkerbouw


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
RED.
Landbouwgids 1969.
Utrecht, 1969. 488 pp. Gebonden. Incl.bijbehorende bladwijzer.
Antiquariaat Victory
Boeknummer: 33157
€  15.00
Trefwoorden: landbouw landbouwgeschiedenis tuinbouw akkerbouw


In winkelwagen

 Meer informatie 

Macchine per la terra/Machines for the Land. Immagini e riflessioni sull'agricoltura nel '900/Images and Reflections on Agriculture in the 1900s.
Roma, UNACOMA, 2005 1 volumes. modern cloth, dustjacket, fine copy. 242 pp. many color ills, ``. Per il 60° Anniversario dell'Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.. Gewicht/weight: 0 gr.
Antiquariaat van Hoorn
Boeknummer: 12671
€  60.00
Catalogus: Gedenkboeken
Trefwoorden: landbouwgeschiedenis, gedenkboek, Italië


In winkelwagen

 Meer informatie 

ABMA, E.; FRANSSENS, D.H.; HOFSTEE, DR. E.W.
Boer en cooperatie in Zelhem. Een sociografische studie.
Assen, Van Gorcum & Comp. N.V. - G. A. Hak & dr. H.J. Prakke, 1956. gebonden, 129 pp. ( + 5 kaarten en bijlagen). (voormalig bibliotheekexemplaar; contouren verwijderde sticker op rug -doorlopend op voor- en achterzijde kaften- zichtbaar; geen verdere exterieure kenmerken; geen onderstrepingen).
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 20000
€  6.00
Trefwoorden: geschiedenis, sociografie, Zelhem, 20e eeuw, landbouwers, landbouwgeschiedenis, agrarische geschiedenis, landbouwkrediet


In winkelwagen

 Meer informatie 

ADDENS, N.G.; EA
Ceres en Clio. Zeven variaties op het thema landbouwgeschiedenis
Wageningen, Veenman/Studiekring voor de geschiedenis van de landbouw, 1964. 235p
Antiquariaat De Beschte
Boeknummer: 1834
€  8.00
Trefwoorden: Agricultural history


In winkelwagen

 Meer informatie 

BAVEL, B.J.P. VAN HEIDEBRINK, IRIS
Hilversum, Verloren, 1999, 720 pp. ing, 720. Tijdens de late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd maakte het westelijke deel van het Gelderse rivierengebied een ingrijpende transitie door, zoals blijkt uit de opkomst van grote (pacht-)boerderijen, de toenemende marktgerichtheid van de landbouw, een sterke specialisatie en de intrede van (proto-)kapitalistische bedrijfsvoering met behulp van loonarbeid. De plattelands-economie in dit gebied raakte in een stroomversnelling en verloor in relatief korte tijd haar middeleeuwse trekken, wellicht als één van de eerste gebieden in West-Europa. Dit proces had uiteraard ingrijpende gevolgen voor de plattelandsbevolking. In Transitie en continuïteit worden deze ontwikkelingen in kaart gebracht en de wortels ervan blootgelegd. Werken Gelre 52
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9065500456
€  69.00
Trefwoorden: Gelderse geschiedenis ecologische geschiedenis landbouw landbouwgeschiedenis agrarische geschiedenis platteland plattelandseconomie boerderijen verpachting rivierengebied grondbezit economische geschiedenis regionale geschiedenis Gelre Gelderland Middelee


In winkelwagen

 Meer informatie 

BOSCHMA-AARNOUDSE, C. BAS, JAN DE
Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede. Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw.
Hilversum, Verloren, 2003, 488 pp. ing, 488. In de Zeevang ten noorden van Amsterdam vormden zich in de late Middeleeuwen enkele agrarische dorpen rondom Edam als stedelijke kern. De bewoners van dit veengebied legden zich vooral toe op de zuivelproductie. Geleidelijk voltrok zich, in Edam althans, een sociaal-economische transformatie naar een samenleving waarin de geur van koeien en mest steeds meer het veld ruimde voor de bedrijvigheid van scheepvaart en ambachtelijke nijverheidsbedrijven. In de dorpen werd de kleinschalige melkveehouderij juist steeds belangrijker. Dit proces wordt gereconstrueerd met behulp van bewaard gebleven belastingkohieren (1462-1569). Het boek begint met de vroegste bewoningsgeschiedenis van de Zeevang onder het financiële juk van de Ambachtsheren van Waterland en de Zeevang, de Persijns. Het eindigt met de Opstand, toen de samenleving zich losmaakte uit oude middeleeuwse structuren. De sociaal-economische ontwikkelingen worden geplaatst in een breed maatschappelijk kader, met aandacht voor de beroeps- en woonsituatie van gewone burgers voor wie het niet eenvoudig was om het hoofd boven water te houden. Amsterdamse Historische Reeks, grote serie 30
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9789065507167
€  29.00
Trefwoorden: Edam Middeleeuwen middeleeuwse geschiedenis zestiende eeuw Zeevang stadsgeschiedenis economische geschiedenis veengebied zuivelproductie landbouwgeschiedenis nijverheid scheepsbouw melkveehouderij agrarische geschiedenis Waterland belastingkohieren famili


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
BOSHOUWERS, W.,
In het spoor van kruis en ploeg. Vijftig jaar ABTB. 1917-1967.
N.pl., 1967. 195 pp. Softcover. Illustr.
Antiquariaat Victory
Boeknummer: 33237
€  10.00
Trefwoorden: gedenkboeken economie economische geschiedenis landbouw landbouwgeschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

BROUWER, W.D.
Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis.
Wageningen, 1975. 2 vols. X,125,X,185 pp. Soft cover.
Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
Boeknummer: 115708
€  20.40
Trefwoorden: Agriculture History Natural History Landbouw Geschiedenis Natuurwetenschappen


In winkelwagen

 Meer informatie 

BROUWER, W. D.
Bibliografie Van De Nederlandse Landbouwgeschiedenis Deel 1 En 2 Samen. 1875 1939 En 1940 1970
Wageningen, Pudoc. 1974, First Edition. (ISBN: 9022005682) Pb. 2 delen samen. Goed.
Champ-Clark
Boeknummer: 012938
€  8.50
Catalogus: Agriculture
Trefwoorden: Books About Books 9022005682


In winkelwagen

 Meer informatie 

BROUWER, W.D.
Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. Deel I/II. 1875-1939/1940-1970.
Wageningen, 1975. 2 vols. Togeth. 310 pp., small 4to, wrps.
Boekhandel-Antiquariaat Aleph
Boeknummer: 2696
€  10.00
Catalogus: History


In winkelwagen

 Meer informatie 

BROUWER, W.D.
Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. Deel I - 1875-1939.
Wageningen, 1975. 125 pp. Soft cover. - Last pp. stained.
Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
Boeknummer: 205169
€  10.00
Trefwoorden: Natural History Natuurwetenschappen


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
BROUWER, W.D.
Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis, Deel I (1875-1939) en Deel II (1940-1970)
Paperback; 1975; Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie; 310pp.; Ex libris geplakt op binnenzijde kaft in beide delen -- Conditie: Goed; Twee paperbacks samen; ISBN10: 9022005682, ISBN13: 9789022005682
Antiquariaat Klondyke
Boeknummer: 106411
€  15.00
Trefwoorden: Boerenbedrijf


In winkelwagen

 Meer informatie 

BROUWER,W.D.
BIBLIOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSE LANDBOUWGESCHIEDENIS 2 vols
Wageningen 1975, 125/185 pp. a173
Moby Dick
Boeknummer: 196646
€  10.00
Catalogus: Husbandry
Trefwoorden: husbandry


In winkelwagen

 Meer informatie 

BROUWER, W.D.
Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis
Wageningen, Pudoc, 1975. 2 dln. I. 1875-1939, 125p. II. 1940-1970, 185 pp
Antiquariaat De Beschte
Boeknummer: 2115
€  9.00
Trefwoorden: Agricultural history


In winkelwagen

 Meer informatie 

BRUSSE, PAUL
Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850. (A.A.G. Bijdragen, dl. 38)
Wageningen, Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwuniversiteit Wageningen / Vereniging Gelre, 1999. paperback, 566 pp.. (handelsuitgave proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen).
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 18204
€  12.00
Trefwoorden: agrarische geschiedenis, landbouwgeschiedenis, Over-Betuwe, Bemmel, Elst, Gendt, Heteren, Herveld, Valburg


In winkelwagen

 Meer informatie 

CANCRINUS, S.
Grepen Uit De Landbouwgeschiedenis
Groningen, Noordhoff. 1949, First Edition. Gebrocheerd. 146p. Goed.
Champ-Clark
Boeknummer: 020030
€  9.50
Catalogus: Agriculture


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN CAULIL C.M.M. - P.C. LAUWERIJSSEN - M.A.M. VOERMANS - [ ] HEEMKUNDEKRING DE HONDERD HOEVEN
.: Hoeven, Heemkundekring De Honderd Hoeven, 2004, in-8°, 337 pp, softcover. Landbouwgeschiedenis van een Noord-Brabants dorp.. .
Antiquariaat Wim de Goeij
Boeknummer: 48377
€  30.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

DIV.
Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld naar aanleiding van de cursus Landbouwgeschiedenis, gehouden van 30 augustus - 2 september 1954, uitgaande van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Ministerie van LNV
Hoofdafdeling Documentatie en Publikaties, Den Haag 1960, HARDCOVER, omslag, 210pp, Zeer goed (omslag goed) 400gram.
Paginaat
Boeknummer: 2635
€  9.00
Trefwoorden: geschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

DIVERSE SCHRIJVERS
Het land van Kessel. Landschap, landbouwgeschiedenis, Boerderijen Historisch Boerderij Onderzoek 1998
Arnhem, Shbo. 1998, First Edition. (ISBN: 9070103222) Pb. 92pp. Zeer Goed.
Champ-Clark
Boeknummer: 036623
€  9.50
Catalogus: Architecture
Trefwoorden: Agriculture History Topografie 9070103222


In winkelwagen

 Meer informatie 

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | - Volgende pag.

© 2011 Antiqbook