Zoekt op het trefwoord: hofstede
gevonden: 222 boeken op 9 pagina's Dit is pagina 1
- Volgende pag.

Allemaal andersdenkenden Geert Hofstede. omgaan met cultuurverschillen. 16e druk, 2002. Contact. Paperback. 352pp.
d920 Redelijk Paperback 9789025469139
Antiquariaat Ovidius
Boeknummer: 92190
€  13.00
Trefwoorden: ISBN: 9789025469139


In winkelwagen

 Meer informatie 

Bij het afscheid van de Leidse hofstee. Liber Amicorum aangeboden aan Mr. N.F. Hofstee bij zijn afscheid als secretaris van de Rijksuniversiteit te Leiden op 29 mei 1978.
Leiden, J.J. Groen en Zoon, 1978. 1 volumes. 17x25 cm. , bruin linnen gebonden band met goudopdruk. 217 pp. tables. . ISBN: 9023809289. Gewicht/weight: 0 gr.
Antiquariaat van Hoorn
Boeknummer: 4448
€  10.00
Catalogus: Gedenkboeken


In winkelwagen

 Meer informatie 

Bij het afscheid van de Leidse hofstee. Liber amicorum aangeboden aan mr. N.F.Hofstee, 1978.
Nijmegen, 1978. 217 pp. 1 plt. Linn. - Rug wat gevlekt.
Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
Boeknummer: 267880
€  10.00
Trefwoorden: Topography Leiden Zuid-Holland Topografie


In winkelwagen

 Meer informatie 

Borgen En Hofsteden in En om Hoogezand - Sappemeer
Hoogezand, Historische Vereniging. 1996, First Edition. (ISBN: 9052941416) Gebonden. 140p. Goed.
Champ-Clark
Boeknummer: 008516
€  24.00
Catalogus: Architecture
Trefwoorden: Groningana 9052941416


In winkelwagen

 Meer informatie 

---
Brief van een heer te Utrecht aan zyn vriend te Rotterdam, behelzende een echt verhaal van het voorgevallene (...) met (...) Petrus Hofsteede, en 't schreeuwende geval eenige dagen te voren, van mr. Elias Lusac. [Utrecht, 1783].
Papieren omslag, 8 pag. C1922 Niet in Knuttel, STCN: 2 ex. (1 ex. in Ned.) Petrus Hofstede (1716-1803) was een fel Oranjegezind predikant die om die reden op 1 september 1783 te Utrecht door de patriotten zwaar werd gemolesteerd. Leden van het exercerende vrijkorps scholden hem uit voor Engelschen hond en Engelschen donder en mishandelden hem. Hofstede vluchtte in het kroegje De Geldersche Bloem, waarna de oproerkraaiers afdropen. Enkele dagen eerder logeerde Elias Luzac in het Maliehuis en was aldaar door leden van hetzelfde vrijkorps mishandeld.
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 54518
€  95.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

1824, 20 mei Gedichten ondertekend: Van Ouwerkerk de Vries; F. Smeer jr.; A. Krook van Harpen; E.G. van Ysendijk; J. ten BrinkGz. (Vechtzicht).
Antiquariaat Arine van der Steur
Boeknummer: 10412
€  106.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

Hij looft Drenthe en verzoekt de koning aandacht voor dit 'vergeten' deel van zijn koninkrijk: 'Canaux, bruijeres, superbes guerets'. M13498
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 49597
€  95.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

DRENTHE, KADASTER Notificatie van de gouverneur van Drenthe, P. Hofstede, betreffende kadastrale opmeting van de gemeenten De Wijk, Havelte en Nieuwveen, dd Assen 1-6-1822, 1 p., folio, gedrukt.
De landmeters zijn A. van Apken in De Wijk en A. van Dongen en J.D. Bakker Dirks in Havelte en Nieuwveen. M5176
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 13303
€  40.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

DRENTHE, KORENMOLENS Proclamatie van de landdrost van Drenthe, P. Hofstede, d.d. Assen 8-8-1808, waarbij de maallonen van de korenmolens in Drenthe werden vastgesteld. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
Er worden 50 korenmolens in Drenthe genoemd met de maallonen voor “Amsterdamsche” zakken: tarwe, rogge, boekweit, beestenvoeder, mout en branderskoorn. M6153
Antiquariaat Arine van der Steur
Boeknummer: 13863
€  159.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

1768, 28 augustus Zinspeling op hun overleden zoon Isaac, d.d. 1-2-1778, 7 jaar oud, met de woorden door hem op zijn sterfbed geuit. Nieuweboer: MNL
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 9764
€  90.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda
Verloren b.v. uitgeverij. Paperback. Pp: 99. Steden in het middeleeuwse Holland ontstonden vaak op grond die het eigendom was van een stadsheer, de graaf of één van zijn leenmannen. Om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen, gaf de stadsheer zijn grond uit in kleine percelen tegen een eeuwigdurende erfcijns, het hofstedengeld. Het ging daarbij om een klein bedragje, dat in de loop van de eeuwen ook niet werd aangepast. Hofstedengelden zijn daarom uitstekende gidsfossielen, die veel informatie verschaffen over de stedebouwkundige ontwikkelingen van historische stadskernen. Van de hofstedengelden werd administratie bijgehouden. Uit de veertiende eeuw waren tot nu toe wel excerpten en fragmenten van deze administratie of registraties van beperkte stadsgebieden bekend. Voor het eerst is nu een veertiende-eeuws hofstedengeldregister voor het hele stadsgebied van één van Hollands hoofdsteden te voorschijn gekomen. Het gaat om een register voor Gouda, daterend van omstreeks 1397. In dit deel van het Apparaat voor de geschiedenis van Holland wordt het register integraal uitgegeven, samen met nog enkele sociotopografische bronnen: bronnen die inzicht verschaffen in de topografie en de bevolkingsdistributie in het middeleeuwse Gouda. Het gaat om een keur op de stadswateren, oorspronkelijk van omstreeks 1355 maar later enkele malen aangepast, om een lijst van districten voor de straatwacht uit 1405 en de oudste rentelegger van het Catharinagasthuis (1408). In de inleiding besteden de bewerkers aandacht aan de aard van deze bronnen en de mogelijkheden die ze bieden voor stadshistorisch onderzoek. Tevens wordt de balans opgemaakt van het onderzoek naar hofstedengeldregisters in Holland in het algemeen. ISBN: 9789070403461. Cond./Kwaliteit: Goed.
De Slegte
Boeknummer: 508801
€  10.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789070403461


In winkelwagen

 Meer informatie 

GRONINGEN, STUDENTENLEVEN, HOFSTEDE Pseudo-studiosus hodiernus..... dat is hedendaagsche naam-student of Groninger godsgeleerde ontdekt en wederlegt door R.L.O.R., S. Sanctae theologiae studiosus (= P. Hofstede, vgl NNBW IV p
Hofstede (1716-1803) werd in 1732 te Groningen als student ingeschreven en “deed aan de ruwe studentenvermaken al te actief mede en maakte zich door een overigens niet onverdienstelijk hekelschrift, den Pseudo-studiosus, te Groningen onmogelijk: 27 sept. 1737 liet hij zich inschrijven te Franeker”. Verklaring pseudoniemen: Bijsterkyk = Nieuwolt; zoon van Vulcanus = Groenauw, pastoor te Zuidwolde; Vitriarius = Ten Camp, pastoor te Oldersum, Monoculus = Teller; Clipiarius = Jean Ceuille. M5951
Antiquariaat Arine van der Steur
Boeknummer: 13747
€  503.50


In winkelwagen

 Meer informatie 

Hofstede, Geert. Omgaan met cultuurverschillen. 11e druk, 1999. Contact. Paperback. 352pp. Allemaal andersdenkenden
d952 Goed Paperback 9789025469139
Antiquariaat Ovidius
Boeknummer: 93732
€  13.00
Trefwoorden: ISBN: 9789025469139


In winkelwagen

 Meer informatie 

HOFSTEDE DE GROOT Verklaring van Dr. C. Hofstede de Groot, d.d. 's-Gravenhage 1912, betreffende de echtheid van een op koper geschilderde afbeelding van een jonge krijgsman door Gerard ter Borch (thans in Rijksmuseum). Manuscript, 8(, 1 p.
M4390
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 12892
€  102.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

HOFSTEDE -- Verzameling familie advertenties uit kranten betr. de familie Hofstede, 1796-1916, ca. 150 stuks.
M8343
Antiquariaat Arine van der Steur
Boeknummer: 29536
€  79.50


In winkelwagen

 Meer informatie 

HOFSTEE, DE BLIECK Pedigree/Kwartierstaat Hofstee/ de Blieck, 3 december 1988, z.p. 57 p., getypt.
m1384
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 11425
€  25.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

-
Item aen-gaende die e. en de ridder-hofsteden, omme mede te conribueren toten Huys-gelt, ofte daer van vrij ofte exempt te zijn (...) Item die rechte Ridderschap des Neder-stichts voorschreven (...), omme de voorsz Vrijheyt te moegen genieten.
No name, no place, ca. 1750. Plano, 4 loose sheets. Complete and in good condition. Engraved weapon chart of the Utrecht province with names and appropriate domains, names a.o.: Hr. Gerrit van Lochorst: Levendael. Frederik van Seldenack: Zuylesteyn. David van Zuylen: Natewis. Amelis Uyten Eng de Jonge: Zuylenborg. Etc. etc. HP6
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 60979
€  350.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

G.V.N.
Mijn verlustiging met prof. Hofstede de Groot's jongste brochure.
Amsterdam, C.L. van Langehuysen, 1854. Gebonden. XII + 58 p.
Antiquariaat Boek & Glas
Boeknummer: T3528
€  10.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: geschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

G.V.N. [DEKKER]
Mijn verlustiging met prof. Hofstede de Groot's jongste brochure
Amsterdam, van Langenhuysen - kerstempeltje en gebruikssporen kaft, verder goede staat - XII + 58 pag, 1864 1e druk.
Antiquariaat Coriovallum
Boeknummer: 70074
€  10.00
Catalogus: Literatuur


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
Openbare verkooping van de kapitale Hofstede "Dijkzicht", bestaande uit woonhuizen, schuren en verdere getimmerten met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten Driewegen, Ovezand, Borsele en Ellewoutsdijk, samen groot 85 hectaren, 03 aren, 07 centiaren, op vrijdag 16 april 1920, des morgens te 10 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van de notarissen Joh. Pilaar te Goes en H.W. Neervoort te 's-Gravenpolder.
Z.pl.; 1920; zachte kaft; met een uitvouwbare kaart van de Hofstede "Dijkzicht"; 19 p.Hier en daar losse aantekeningen tussen de tekst, in potlood.
Antiquariaat De Boekenbeurs
Boeknummer: 24003
€  60.00
Catalogus: Zeeland
Trefwoorden: Borssele Driewegen Ellewoutsdijk Ovezande Zeeland Zuid-Beveland agriculture/landbouw houses/woonhuizen kadaster landerijen, verkoop legislation/wetgeving


In winkelwagen

 Meer informatie 

-.
Openbare verkooping van de hofstede bestaande uit: woonhuis en schuren met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge en 's-Heer Abtskerke. Samen groot 23 h.a. 54 a. 84 c.a., in pacht bij den heer Jacobus Verhulst, op woensdag 2 juli 1913, des morgens te 10 uur te 's-Gravenpolder, in het koffiehuis van den heer L. Verbeek, ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
Goes; 1913; Oosterbaan & Le Cointre; papieren omslag, geniet; 12mo; 15 p., met beschrijving van de diverse percelen.Voorplat met scheurtje. Band met lichte verkleuring langs de randen en hier en daar een klein scheurtje of vouwtje.
Antiquariaat De Boekenbeurs
Boeknummer: 28831
€  20.00
Catalogus: Zeeland
Trefwoorden: Zeeland Zuid-Beveland agriculture/landbouw legislation/wetgeving old and rare books/oude en zeldzame boek surveying/landmeetkunde


In winkelwagen

 Meer informatie 

VELSEN, MIDDELOO Aanplakbiljet betreffende verkoop van vaarsen op de hofstede Middeloo onder Velsen op 14 april 1820, `daags voor de Velser koemarkt'. 45x27 cm., in lijst.
M1899
Antiquariaat Arine van der Steur
Boeknummer: 11678
€  216.24


In winkelwagen

 Meer informatie 

1620 V 13 BRUSSEL -
Akte op perkament voor verkoop hofstede.
.: Perkament, manuscript, 24.5 x 36 cm, zegel verwijderd, randen bestoft maar in goede conditie. Over Bartholomeeus van Lier en de familie Caers , Henric, Jan, Marie. Vermeld worden; Theymans, Catharina van Cauther, jonker Thomas Spruyt (in zijn leven baljuw van Gaesbeke), jonker Constantyn van Rusvelt (= Roosevelt) e.a. - "wylen Philips de greve van dese goede[re]n gescheyden ende gedeyld ten manneken pist". Thomas Spruyt, 1550-1609, liet in 1605 het baljuwhuis van Gaasbeke bouwen. Keerzijde; bedrag, "Jan ende marie Caers Kinderen hernricusx", archiefcodes, jaartal. .
Antiquariaat Wim de Goeij
Boeknummer: 30034
€  75.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

ALLARD,H.J.
DE ORVALISTEN TE RIJNWIJCK een nieuw-katholieke bijdrage tot Prof. Hofstede's Oud Catholieke beweging van dezen tijd in het licht der kerkgeschiedenis
'-Hertogenbosch 1878, 87 pag., niet geill., los artikel uit Studien op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied (code B-615-boek 5)
Moby Dick
Boeknummer: 51456
€  10.00
Catalogus: Theologie
Trefwoorden: theologie


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
(ALLER, JACOBUS VAN)
Rotterdam, Johannes Hofhout, 1769. (XI, 1) 82 (1) p. Opnieuw gebonden Kunstleer, 8°.
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)
Boeknummer: 10535
€  100.00
Catalogus: Voorraad


In winkelwagen

 Meer informatie 

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Volgende pag.

© 2011 Antiqbook