Zoekt op het trefwoord: buitenman
gevonden: 6 boeken

-
De Buitenman, Tijdschrift voor den burgerstand ten platten lande. Twee delen in een band.
J. Stemvers, Amsterdam, 1850. Omslag, 192 + 192 p. 11 x 14 cm.
Antiquariaat Boek & Glas
Boeknummer: T5199
€  40.00
Catalogus: 19e Eeuw
Trefwoorden: 19e eeuw


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
[JONCKBLOET / E.W. V. DAM VAN ISSELT]
Physiologie van Den Haag door een' Hagenaar. 's-Gravenhage, Fuhri, 1843. [Gebonden met:] De physiologie van Den Haag bekeken door een' buitenman. Amsterdam, v. Kesteren, 1844.
Gebonden in half leer, 164+80 pag., geillustreerd. Watervlekken aan de bovenkant van de bladzijden. Bruine vlekken over de bladzijden. B2023
Antiquariaat Arine van der Steur
Boeknummer: 51112
€  79.50


In winkelwagen

 Meer informatie 

PHYSIOLOGIE DEN HAAG
12º: 80 p.
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 15722
€  50.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
PHYSIOLOGIE DEN HAAG
12º: Gebonden in half leer, 164 + 40 + 38 + 80 + 32 p., ill. Lit: Scheepers II, 1009; Waller 1341, 1342; De Kempenaer p.190; Van Doorninck p. 80; P.L. van Eck jr, Physiologie van den Haag, Jaarb. Die Haghe 1925/1927, p.201-232; M.J.F. Killaars, De Physiologie van Den Haag, scriptie Nijmegen 1982; H.R. van Biesbrock, Die literarische Mode der Physiologien in Frankreich (1840-1842), Frankfurt 1978; E. Jongejan, De humor-”cultus” der Romantiek in Nederland, Zutphen 1933, p.435-440 Vijf anonieme publicaties in één band. De ‘Physiologie van Den Haag’ staat op naam van dr. W.J.A. Jonckbloet (1817 - 1885), letterkundige in Den Haag, later hoogleraar te Deventer en te Groningen. Vanaf 1840 waren er te Parijs een groot aantal kleine boekjes gepubliceerd, die men “Physiologies” noemde: boekjes van ca. 150 pagina’s, waarin allerlei beroepen, typen en zaken uit het dagelijks leven - meestal in Parijs - hekelend en ironisch werden beschreven. Kennelijk besloot de in 1841met een eredoctoraat vereerde Jonckbloet om ook voor Den Haag een soortgelijk boekje te maken. Het bevat een humoristische en kritische beschrijving van stad en inwoners, waarin onder andere de loterijzaal, het Mauritshuis, de Akademie voor Beeldende Kunsten, sociëteiten en koffiehuizen, het theater, het Haagse Bos en Scheveningen aan de orde komen. In het hoofdstukje “Letterkundige (?) genootschappen” maakte hij ook zijn “eigen” Oefening kweekt kennis - waar hij erelid van was - belachelijk, tot grote woede van zijn medeleden. Het kwam net niet tot een royement. Het boekje maakte veel opgang en reeds in hetzelfde jaar verscheen er een tweede druk. Het ‘Achttiende hoofdstuk’ staat op naam van mr. H.P. Timmers Verhoeven of W.F.G.L. François en bevat kritiek op het werk van Jonckbloet. Het ‘Laatste hoofdstuk’ bevat felle kritiek op de ‘Physiologie’ van Jonckbloet en zou geschreven kunnen zijn door J.J.L. ten Kate, Van der Grijp, Beynen, S.J. van den Bergh of W.J. van Zeggelen. De ‘Buitenman’ zou E.W. van Dam van Isselt zijn, lid van de Tweede Kamer. Deze uit zich weer pro de ‘Physiologie’. De ‘Monsterhekelaar’ tenslotte is weer contra. De auteur hiervan zou weer de auteur van het ‘Laatste hoofdstuk’ zijn. Samen een bundeling van zeldzame geschriftjes, met name zeldzaam omdat Jonckbloet - na de ontvangen kritiek - geprobeerd zou hebben de nog onverkochte exemplaren op te kopen en te vernietigen. R0885
Antiquariaat Arine van der Steur
Boeknummer: 15717
€  524.70


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
EEN HAGENAAR, EEN BUITENMAN
"Physiologie van Den Haag/ Een achttiende hoofdstuk voor de ""physiologie van den Haag""/Laatste hoofdstuk voor de ""Physiologie van Den Haag""/De physiologie van Den Haag bekeken door een buitenman. (2 parts 1 volume)"
K. Fuhri and J. C. van Kesteren, 1843, hardcover, 164pp and 80pp first title page loose, rebound in simple carton otherwise good copy. fair.
Antiquariaat De Salamander
Boeknummer: S-17210
€  40.00
Catalogus: Den Haag


In winkelwagen

 Meer informatie 

SERRURIER, J.F.
De buitenman
J. Allart, 's-Gravenhage, 1822/1824. Tweede en derde deel, 416 en 327 pp - geen omslag
Antiquariaat De Beschte
Boeknummer: 30642
€  150.00
Trefwoorden: agricultural history


In winkelwagen

 Meer informatie 

| Pagina's: 1 |

© 2011 Antiqbook