Zoekt op het trefwoord: buitenman
gevonden: 6 boeken

-
De Buitenman, Tijdschrift voor den burgerstand ten platten lande. Twee delen in een band.
J. Stemvers, Amsterdam, 1850. Omslag, 192 + 192 p. 11 x 14 cm.
Antiquariaat Boek & Glas
Boeknummer: T5199
€  40.00
Catalogus: 19e Eeuw
Trefwoorden: 19e eeuw


In winkelwagen

 Meer informatie 

[JONCKBLOET / E.W. V. DAM VAN ISSELT]
Physiologie van Den Haag door een' Hagenaar. 's Gravenhage, Fuhri, 1843. [Gebonden met:] De physiologie van Den Haag bekeken door een' buitenman. Amsterdam, v. Kesteren, 1844.
Gebonden in half leer, 164+80 pag., geillustreerd.
Antiquariaat A.G. van der Steur
Boeknummer: 51112
€  159.00
Catalogus: 's Gravenhage
Trefwoorden: 's Gravenhage


In winkelwagen

 Meer informatie 

PHYSIOLOGIE DEN HAAG
12º: 80 p.
Antiquariaat A.G. van der Steur
Boeknummer: 15722
€  53.00
Catalogus: Travel
Trefwoorden: Travel


In winkelwagen

 Meer informatie 

PHYSIOLOGIE DEN HAAG
"12º: Gebonden in half leer, 164 + 40 + 38 + 80 + 32 p., ill. Lit: Scheepers II, 1009; Waller 1341, 1342; De Kempenaer p.190; Van Doorninck p. 80; P.L. van Eck jr, Physiologie van den Haag, Jaarb. Die Haghe 1925/1927, p.201-232; M.J.F. Killaars, De Physiologie van Den Haag, scriptie Nijmegen 1982; H.R. van Biesbrock, Die literarische Mode der Physiologien in Frankreich (1840-1842), Frankfurt 1978; E. Jongejan, De humor-”cultus” der Romantiek in Nederland, Zutphen 1933, p.435-440" Vijf anonieme publicaties in één band. De ‘Physiologie van Den Haag’ staat op naam van dr. W.J.A. Jonckbloet (1817 - 1885), letterkundige in Den Haag, later hoogleraar te Deventer en te Groningen. Vanaf 1840 waren er te Parijs een groot aantal kleine boekjes gepubliceerd, die men “Physiologies” noemde: boekjes van ca. 150 pagina’s, waarin allerlei beroepen, typen en zaken uit het dagelijks leven - meestal in Parijs - hekelend en ironisch werden beschreven. Kennelijk besloot de in 1841met een eredoctoraat vereerde Jonckbloet om ook voor Den Haag een soortgelijk boekje te maken. Het bevat een humoristische en kritische beschrijving van stad en inwoners, waarin onder andere de loterijzaal, het Mauritshuis, de Akademie voor Beeldende Kunsten, sociëteiten en koffiehuizen, het theater, het Haagse Bos en Scheveningen aan de orde komen. In het hoofdstukje “Letterkundige (?) genootschappen” maakte hij ook zijn “eigen” Oefening kweekt kennis - waar hij erelid van was - belachelijk, tot grote woede van zijn medeleden. Het kwam net niet tot een royement. Het boekje maakte veel opgang en reeds in hetzelfde jaar verscheen er een tweede druk. Het ‘Achttiende hoofdstuk’ staat op naam van mr. H.P. Timmers Verhoeven of W.F.G.L. François en bevat kritiek op het werk van Jonckbloet. Het ‘Laatste hoofdstuk’ bevat felle kritiek op de ‘Physiologie’ van Jonckbloet en zou geschreven kunnen zijn door J.J.L. ten Kate, Van der Grijp, Beynen, S.J. van den Bergh of W.J. van Zeggelen. De ‘Buitenman’ zou E.W. van Dam van Isselt zijn, lid van de Tweede Kamer. Deze uit zich weer pro de ‘Physiologie’. De ‘Monsterhekelaar’ tenslotte is weer contra. De auteur hiervan zou weer de auteur van het ‘Laatste hoofdstuk’ zijn. Samen een bundeling van zeldzame geschriftjes, met name zeldzaam omdat Jonckbloet - na de ontvangen kritiek - geprobeerd zou hebben de nog onverkochte exemplaren op te kopen en te vernietigen.
Antiquariaat A.G. van der Steur
Boeknummer: 15717
€  524.70
Catalogus: Travel
Trefwoorden: Travel


In winkelwagen

 Meer informatie 

SERRURIER, J.F.
De buitenman
J. Allart, 's-Gravenhage, 1822/1824. Tweede en derde deel, 416 en 327 pp - geen omslag
Antiquariaat De Beschte
Boeknummer: 30642
€  150.00
Trefwoorden: agricultural history


In winkelwagen

 Meer informatie 

SERRURIER, J.F.
De Buitenman, Derde deel
Serrurier, J.F., De Buitenman, Derde deel, (Gegraveerd titelvignet van Daniël Veelwaard naar een tekening van Jacobus van Meurs: Een keurig geklede buitenman met pijp in de mond en een stok in de ene en een boek in de andere hand staat te lezen tegen de achtergrond van een buitenplaats. Er grazen koeien in de wei en bergen in de verte. Een hondje kijkt naar de baas op), In 's Gravenhage, bij S.de Visser, 1824, Deel III van 4 delen, (IV) + 406 pp, 8º, (22,5 x 13,2 cm), Gebrocheerd met kartonnen platten. Gespikkeld sierpapier op platten en rug. Helemaal bovenaan de rug een met de hand beschreven papieren etiketje met naam van de schrijver, titel van de uitgave en aanduiding welk deel het is. Het boekblok is aan alle drie kanten wat verbruind. Gaaf exemplaar, Dit deel is grotendeels gevuld met artikelen op het gebied van de landbouw: over boekweit en haver bijvoorbeeld en over Landgoederen met schulden. Twee stukken gaan over de slavenhandel en slavernij. Er is een opstel over de vraag of kinderen thans niet wijzer zijn dan hunne ouders en een over boekbeoordelingen. Ook is er een versje van de buitenman, dat hij zelf beoordeelt. Alles bij elkaar goed geschreven nuttige en kritische en humoristische lectuur voor de landman én de stedeling. Dit derde deel wordt besloten met een Bladwijzer op de eerste drie delen. Waardoor de lezer betreurt, dat hij de twee voorafgaande delen niet bezit, Dit tijdschrift werd uitgegeven in gemiddeld halfjaarlijkse afleveringen. Dit deel III bevat 5 van die 'stukjes'. Volgens de Inhoud zijn er twee van 1823, twee van 1824 en een van 1825. Het gedicht aan het begin van dit deel geeft aan, dat de stukjes onregelmatig verschenen. Wel zijn ze van ongeveer gelijke omvang: 84 pp (1823), 80 pp (1824) en 78 pp (1825). Het tijdschrift is gestart in 1820 bij de weduwe van Johannes Allart en Comp. Picarta geeft alleen gedigitaliseerde reproducties. Worldcat noemt het International Institute of Social History in Amsterdam als enige vindplaats van de vier delen, Jacob Frederik Serrurier (1771-1844) heeft theologie gestudeerd, omdat zijn vader dat zo graag wilde. Hij preekte enige tijd in Zwolle, maar verdiende daarna zijn brood in de ijzerwarenhandel. Op zijn buitenplaats Het Roode Huis bij Zwolle beoefende hij de landbouw. Weer later bekleedde hij allerlei ambtelijke functies. Zijn Levensbericht is uitgegeven. Zijn politiek dagboek Historische aantekeningen 1805-1830 nog niet. Serrurier was een schilderachtig figuur met een bijzonder gevoel voor humor
De Zilveren Eeuw
Boeknummer: 2154
€  75.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

| Pagina's: 1 |

© 2011 Antiqbook