Zoekt op het trefwoord: agrarische geschiedenis
gevonden: 194 boeken op 8 pagina's Dit is pagina 7
Vorige pag. - Volgende pag.

SNAPP,ROSCOE R.
Beef Cattle. Their feeding and management in the corn belt states.
3 edition, John Wiley & Sons,New York 1925. 550 pp. Cloth. Index,illustrated.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 37638
€  12.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

SPICES
Spices. Published by the Department of Agriculture and Commerce. Pepper,nutmeg and mace,cloves,chillies,cinnamon,vanilla.
Buitenzorg Java,Nd(ca 1920) 56pp. ingenaaid. Oblong. Photagraphs,alphabetical list of exporters of spices and list of produce exported by them.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 38715
€  10.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

STRIKWERDA,R.
Een eeuw Fries stamboekvee.
Leeuwarden,Het Friesch Rundveestamboek,1979. 399pp. Linnen met stofomslag. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 58548
€  10.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

TAMSMA,R.
Van Gorcum Assen,1965. 480pp. Linnen. Dissertatie. Illustraties,los ingevoegde kaarten.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 36967
€  9.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

THIERS, OTTIE DIEDERIKS, HERMAN
Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en het proces van modernisering. Opstellen aangeboden aan prof.dr. H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Sociale en Economische Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Hilversum, Verloren, 1994, 348 pp. ing, 348. Opstellen aangeboden aan professor dr. Hille de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Op 4 november 1994 nam Hille de Vries afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn directe medewerkers hebben het initiatief genomen om hem bij die gelegenheid een bundel met bijdragen van vakgenoten aan te bieden. Hille de Vries promoveerde in 1971 op een onderzoek naar de invloed van de agrarische depressie in het laatste kwart van de†negentiende eeuw op de ontwikkelingen in een Friese plattelandssamenleving. Ook daarna heeft de agrarische geschiedenis steeds een bijzondere plaats ingenomen in het onderzoek en onderwijs van professor de Vries. Het thema van de bundel is dan ook: boeren, platteland en het proces van modernisering. In de historiografie is veelal het accent gelegd op de rol van steden als het gaat om processen van economische groei, van het introduceren van nieuwe sociale en politieke verhoudingen en van nieuwe culturele uitingen. Het platteland werd buiten beschouwing gelaten, of slechts gezien als remmende factor. Deze bundel gaat in op de betekenis van het platteland, zijn instellingen, zijn economie en zijn bewoners in het proces van modernisering. De nadruk ligt in deze bundel op de Nederlandse ontwikkelingen sedert de vroegmoderne periode, maar er zijn ook bijdragen die internationale en niet-Westerse aspecten behandelen. De bundel biedt zo een scala aan nieuwe en verrassende inzichten in de rol van het platteland in een veranderende wereld.
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9065503889
€  29.00
Trefwoorden: landbouwgeschiedenis modernisering platteland agrarische geschiedenis boeren rogge-beschot arbeidsverdeling proto-industrialisatie sociale geschiedenis economische geschiedenis ecologische geschiedenis textielnijverheid racisme kolonialisme Holland Friesl


In winkelwagen

 Meer informatie 

TIJMS,W.
Prijzen van granen en peulvruchten te Arnhem, Breda, Deventer, 's-Hertogenbosch, Kampen, Koevorden, Maastricht en Nijmegen. (Historia Agricultura XI-1/2. )
Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut Groningen,1977. 2 delen,323,379pp. Ringband kunstleer. Met afzonderlijke inleidingen.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 39800
€  40.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

TIJMS, DR. W.
Prijzen van granen en peulvruchten te Arnhem [1543-1914], Breda [1535-1976], Deventer [1714-1804], 's-Hertogenbosch [1725-1817], Kampen [1645-1847], ( = Historia Agriculturae dl. XI, Band 1)
Groningen, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 1977. ringband, 323 pp. ( + 36 pp.). (Bijgevoegd is de aparte Inleiding tot de uitgave) (N.B. Het betreft hier deel XI, Band 1; de vervolgpublicatie van Band 2 /hier niet aangeboden/ bevat de prijzen te Koevorden, Maastricht en Nijmegen).
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 20651
€  16.00
Trefwoorden: landbouwprijzen, granen, peulvruchten, tarwe, rogge


In winkelwagen

 Meer informatie 

TILLEMANS, HENK
Honderd jaar goed boeren. Historie van het agrarisch leven in het Weerter land.
Weert, 1990. Formaat: folio, Ppb., 287 pp.. ISBN: 9090037403
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 10962
€  24.00
Trefwoorden: geschiedenis, Weert, Altweert, Nederweert, Limburg, landbouw, agrarische geschiedenis, boerderijen, veeteelt ISBN: 9090037403


In winkelwagen

 Meer informatie 

TJEPKEMA,K.
Leeuwarden,1986. 272pp. Linnen+stofomslag. Gr8vo. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 37640
€  12.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

URIBE,C.A.
Brown Gold. The amazing story of coffee.
New York,1954. XIV,237pp. Cloth+dustjacket. 32 photographs.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 37184
€  16.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DER POEL, DR. J.G.M.
Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige School te Groningen. ( = Historia Agriculturae, Jaarboek uitgegeven door het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen. Dl. 10, 1976, pp. 129-214.)
Groningen / Djakarta, J.B. Wolters, 1976. paperback, 86 pp.
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 8978
€  4.00
Trefwoorden: landbouwgeschiedenis, agrarische geschiedenis, landbouwonderwijs, landbouwscholen, Groningen


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DER WOUDE, C.
Het Noorderkwartier. Een regionaal-historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. (3 dln.)
Wageningen, H. Veenman & Zonen N.V., 1972. paperback, 858 pp.. (kaft netjes geplastificeerd) (handelsuitgave, identiek aan proefschrift, resp. AAG Bijdragen 16).
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 24163
€  20.00
Trefwoorden: agrarische geschiedenis, demografie, economie, handel, walvisvaart, industriemolens, windmolens, Noorderkwartier, Noord-Holland


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DEN ELSEN, G.
Het pachtrecht.
Helmond, Electrische Drukkerij J. de Reijdt, 1915. gebrocheerd, 479 pp.. (pagina's vanaf p. 13 nog ongesneden).
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 16051
€  20.00
Trefwoorden: geschiedenis, pachtecht, pachters, landbouwgeschiedenis, pachtboeren, remissierecht, pachtprijzen, grondeigenaren, jurisprudentie


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DER WEE, HERMAN; VAN CAUWENBERGHE, EDDY; (EDS.)
Productivity of land and agricultural innovation in the Low Countries (1250-1800).
Leuven, Leuven University Press, 1978. paperback, XI, 187 pp. ( + 4 pp. errata). ISBN: 9061860733
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 14099
€  15.00
Trefwoorden: geschiedenis, landbouw, landbouwgeschiedenis, agrarische geschiedenis, Belgie, Zuidelijke Nederlanden, Limburg, Vlaanderen, Brabbant, Zele, Tirlemont, Liege, Luik, Leuven, tienden, tithes, dimes, oogsten, opbrengsten, taxatie ISBN: 9061860733


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DER HORST, DR. D.
Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1985. gebonden met stofomslag, 256 pp.. ISBN: 9067070564
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 23797
€  5.00
Trefwoorden: Jan Reinhard Falck, Franse Tijd, Bataafse Republiek, Amsterdam, Paulus Charle ISBN: 9067070564


In winkelwagen

 Meer informatie 

VANDOMMELE, JEROEN BRAND, HANNO
Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer.
Hilversum, Verloren, 2011, 262 pp. ing, 262. De laatmiddeleeuwse stad onderscheidde zich door eigen politieke-, sociaal-culturele en economische structuren die een enorme variatie van levens- en organisatievormen toelieten. De stadsmuren bakenden een organiek geheel af dat door de gehele stedelijke gemeenschap werd gedragen, maar dus telkens anders werd ingevuld. Daardoor trekken steeds weer nieuwe aspecten van de laatmiddeleeuwse stad de aandacht van historici. De bundel Stedelijk verleden in veelvoud is een product van deze fascinatie. In zestien bijdragen worden de centrale functies van steden en de wijze waarop de inwoners de stedelijke samenleving beleefden, nader belicht. Terugkerende themaís zijn urbanisering, de relaties met de rurale omgeving en met de Hanze, economie, financiŽn en kredietwezen, verschriftelijking en stedelijke identiteit, militaire organisatie en religieuze beleving. Middeleeuwse Studies en Bronnen 134
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9789087042356
€  29.00
Trefwoorden: stadsgeschiedenis Middeleeuwen middeleeuwse geschiedenis huldebundel Groningen Leiden Hanze beerputten agrarische geschiedenis textielgeschiedenis textielresten archeologie devotie heiligenverering stadspredikers kerkgeschiedenis liturgiegeschiedenis fran


In winkelwagen

 Meer informatie 

VERMAAT, J.A.
Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
VU, Amsterdam, 1994. 263 p. ing. 16,5x24 cm. fotoís.
Bladzij 20
Boeknummer: 250909-1698
€  10.00
Trefwoorden: geschiedenis, politiek, landbouw, CBTB


In winkelwagen

 Meer informatie 

VINK,G.J. / SCHELTEMA,A.M.P.A.
Overzicht van de productiviteit der sawahs voor padi in de residentie Semarang.(overdruk uit 'Landbouw')
Buitenzorg,Zj( ca 1920). 58pp. Ingenaaid. Grote uitslaande kaart van Semarang.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 38985
€  9.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

VLASKAMP,J
Meijer en Schaafsma Leeuwarden,1914. 222pp. Ingenaaid. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 39798
€  40.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

VOORTMAN,AREND J.
Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995
Ruurlo,1996. 318pp. Ingenaaid. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 41085
€  12.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

VRIES, B.M.A.DE. A.O.
Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. Demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000. 3e geh. herziende druk.
Groningen, 2000. 436 pp. B./w. ills. Hardcover.
Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
Boeknummer: 244647
€  17.50
Trefwoorden: History Europe Geschiedenis Europa


In winkelwagen

 Meer informatie 

VRIES, H.DE.
Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
Wageningen 1971. 225 pp. (Agr.-Hist.Bijdr.7/diss.; auteursexemplaar met onderstrepingen en aantekeningen)
Antiquariaat Brinkman
Boeknummer: 16108
€  20.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

VRIES,HILLE DE.
Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895)
Wageningen,1971. 225pp. Ingenaaid . Dissertatie.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 2763
€  15.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

WELLEN / KERSTENS / MARIS / BORN (AO)
Veterinary work in the Netherlands.
Veterinary Service Information Division; Leidschendam,1970. 314pp. Cloth. 4to. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 38017
€  9.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

WICHERS,A.J.
De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording van de 'overhorigheid'.
Assen, van Gorcum,1965. 285pp. Linnen.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 44158
€  12.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Volgende pag.

© 2011 Antiqbook