Zoekt op het trefwoord: agrarische geschiedenis
gevonden: 185 boeken op 8 pagina's Dit is pagina 7
Vorige pag. - Volgende pag.

TILLEMANS, HENK
Honderd jaar goed boeren. Historie van het agrarisch leven in het Weerter land.
Weert, 1990. Formaat: folio, Ppb., 287 pp.. ISBN: 9090037403
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 10962
€  24.00
Trefwoorden: geschiedenis, Weert, Altweert, Nederweert, Limburg, landbouw, agrarische geschiedenis, boerderijen, veeteelt ISBN: 9090037403


In winkelwagen

 Meer informatie 

TJEPKEMA,K.
Leeuwarden,1986. 272pp. Linnen+stofomslag. Gr8vo. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 37640
€  12.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
UNKNOWN
Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat
Wolters-Noordhoff. Paperback. Pp: 452. ISBN: 9789001207403. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
De Slegte
Boeknummer: 877937
€  12.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789001207403


In winkelwagen

 Meer informatie 

URIBE,C.A.
Brown Gold. The amazing story of coffee.
New York,1954. XIV,237pp. Cloth+dustjacket. 32 photographs.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 37184
€  16.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DER POEL, DR. J.G.M.
Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige School te Groningen. ( = Historia Agriculturae, Jaarboek uitgegeven door het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen. Dl. 10, 1976, pp. 129-214.)
Groningen / Djakarta, J.B. Wolters, 1976. paperback, 86 pp.
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 8978
€  4.00
Trefwoorden: landbouwgeschiedenis, agrarische geschiedenis, landbouwonderwijs, landbouwscholen, Groningen


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DER WOUDE, C.
Het Noorderkwartier. Een regionaal-historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. (3 dln.)
Wageningen, H. Veenman & Zonen N.V., 1972. paperback, 858 pp.. (kaft netjes geplastificeerd) (handelsuitgave, identiek aan proefschrift, resp. AAG Bijdragen 16).
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 24163
€  20.00
Trefwoorden: agrarische geschiedenis, demografie, economie, handel, walvisvaart, industriemolens, windmolens, Noorderkwartier, Noord-Holland


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DEN ELSEN, G.
Het pachtrecht.
Helmond, Electrische Drukkerij J. de Reijdt, 1915. gebrocheerd, 479 pp.. (pagina's vanaf p. 13 nog ongesneden).
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 16051
€  20.00
Trefwoorden: geschiedenis, pachtecht, pachters, landbouwgeschiedenis, pachtboeren, remissierecht, pachtprijzen, grondeigenaren, jurisprudentie


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DER WEE, HERMAN; VAN CAUWENBERGHE, EDDY; (EDS.)
Productivity of land and agricultural innovation in the Low Countries (1250-1800).
Leuven, Leuven University Press, 1978. paperback, XI, 187 pp. ( + 4 pp. errata). ISBN: 9061860733
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 14099
€  15.00
Trefwoorden: geschiedenis, landbouw, landbouwgeschiedenis, agrarische geschiedenis, Belgie, Zuidelijke Nederlanden, Limburg, Vlaanderen, Brabbant, Zele, Tirlemont, Liege, Luik, Leuven, tienden, tithes, dimes, oogsten, opbrengsten, taxatie ISBN: 9061860733


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DER HORST, DR. D.
Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1985. gebonden met stofomslag, 256 pp.. ISBN: 9067070564
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 23797
€  5.00
Trefwoorden: Jan Reinhard Falck, Franse Tijd, Bataafse Republiek, Amsterdam, Paulus Charle ISBN: 9067070564


In winkelwagen

 Meer informatie 

VANDOMMELE, JEROEN BRAND, HANNO
Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer.
Hilversum, Verloren, 2011, 262 pp. ing, 262. De laatmiddeleeuwse stad onderscheidde zich door eigen politieke-, sociaal-culturele en economische structuren die een enorme variatie van levens- en organisatievormen toelieten. De stadsmuren bakenden een organiek geheel af dat door de gehele stedelijke gemeenschap werd gedragen, maar dus telkens anders werd ingevuld. Daardoor trekken steeds weer nieuwe aspecten van de laatmiddeleeuwse stad de aandacht van historici. De bundel Stedelijk verleden in veelvoud is een product van deze fascinatie. In zestien bijdragen worden de centrale functies van steden en de wijze waarop de inwoners de stedelijke samenleving beleefden, nader belicht. Terugkerende themaís zijn urbanisering, de relaties met de rurale omgeving en met de Hanze, economie, financiŽn en kredietwezen, verschriftelijking en stedelijke identiteit, militaire organisatie en religieuze beleving. Middeleeuwse Studies en Bronnen 134
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9789087042356
€  29.00
Trefwoorden: stadsgeschiedenis Middeleeuwen middeleeuwse geschiedenis huldebundel Groningen Leiden Hanze beerputten agrarische geschiedenis textielgeschiedenis textielresten archeologie devotie heiligenverering stadspredikers kerkgeschiedenis liturgiegeschiedenis fran


In winkelwagen

 Meer informatie 

VERMAAT, J.A.
Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
VU, Amsterdam, 1994. 263 p. ing. 16,5x24 cm. fotoís.
Bladzij 20
Boeknummer: 250909-1698
€  10.00
Trefwoorden: geschiedenis, politiek, landbouw, CBTB


In winkelwagen

 Meer informatie 

VINK,G.J. / SCHELTEMA,A.M.P.A.
Overzicht van de productiviteit der sawahs voor padi in de residentie Semarang.(overdruk uit 'Landbouw')
Buitenzorg,Zj( ca 1920). 58pp. Ingenaaid. Grote uitslaande kaart van Semarang.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 38985
€  9.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

VLASKAMP,J
Meijer en Schaafsma Leeuwarden,1914. 222pp. Ingenaaid. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 39798
€  40.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

VOORTMAN,AREND J.
Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995
Ruurlo,1996. 318pp. Ingenaaid. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 41085
€  12.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

VRIES, B.M.A.DE. A.O.
Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. Demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000. 3e geh. herziende druk.
Groningen, 2000. 436 pp. B./w. ills. Hardcover.
Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
Boeknummer: 244647
€  17.50
Trefwoorden: History Europe Geschiedenis Europa


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
VRIES, B.M.A. DE., E.A., RED.,
Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. Demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000. [Derde, geheel herziene druk]
Gron., Martinus Nijhoff, (2000); Derde, geeel herziene druk. 25x16,5 cm. Hardcover, gekart. (z.l.sleets). 436 pp., m.m.v. 6 auteurs, geÔllustreerd, tabellen, noten, literatuurlijsten, register. In goede staat. ISBN 90 68 60519 8
Antiquariaat Clio / Cliobook
Boeknummer: 10397
€  15.00
Catalogus: History general
Trefwoorden: Recente geschiedenis en cultuur Geschiedenis algemeen Economische geschiedenis Sociale geschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

VRIES, H.DE.
Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
Wageningen 1971. 225 pp. (Agr.-Hist.Bijdr.7/diss.; auteursexemplaar met onderstrepingen en aantekeningen)
Antiquariaat Brinkman
Boeknummer: 16108
€  20.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

WELLEN / KERSTENS / MARIS / BORN (AO)
Veterinary work in the Netherlands.
Veterinary Service Information Division; Leidschendam,1970. 314pp. Cloth. 4to. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 38017
€  9.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

VAN DE WIELE JOHAN, E.A.
Gent, 1988. 262pp.rijkelijk geÔllustreerd in zw/w, 29cm. gebroch. catalogus van tentoonstelling (Gent, ingericht door het Museum voor inustriŽle archeologie en textiel, 19 maart - 1 mei 1988), goede staat, E87208
De Lezenaar
Boeknummer: E87208
€  27.00
Catalogus: Economie
Trefwoorden: Economie handel commerce geschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
VAN DE WIELE, JOHAN E.A.;
Gent/ Leuven, Museum voor IndustriŽle Archeologie en Textiel/ Kritak, 1988 Softcover onder geÔllustreerde kartonomslag in kleur, 20.5 x 28.5, 264pp., uitgebreide z/w illustratie.
∂ Uitgave werd verwezenlijkt naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij te Gent, 19 maart tot 1 mei 1988.
Erik Tonen Books
Boeknummer: 40780
€  30.00
Trefwoorden: economical economique folkore sociologie


In winkelwagen

 Meer informatie 

WIENTJES, R.C.M., SMIT, M.
Het Musiskwartier: van agrarische nederzetting tot winkelkwartier in Arnhem
Utrecht: Matrijs, cop. 2006. R.C.M. Wientjes en M. Smit Met literatuur opgave, uitgegeven in samenwerking met Stichting Monuscript 64 pagina's 24 cm. Als nieuw.
De Kantlijn
Boeknummer: 23715
€  12.50
Trefwoorden: Stedelijke ontwikkeling, Stadswijken, regionale geschiedenis, archeologie; Nederland, Arnhem, 800-1000, 1000-1500, 1500-2000, 2000-2010, Stedenbouw Arnhem 9053453067


In winkelwagen

 Meer informatie 

WIERSMA, J.P.
Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870. De doorbraak der cooperatieve gedachte. De opkomst van de Friese landbouwcooperatie en haar ontwikkeling tot in onze tijd.
Drachten, Laverman, 1959. Hardcover (linnen, goudkleurige belettering op de rug en voorzijde) met (beschadigde) stofomslag, 25 x 18 cm. 364 p. Fotografische illustraties (zw/w), summary in English, registers, noten.
Boekhandel Blokken
Boeknummer: 7476
€  3.50
Trefwoorden: Landbouw/Agriculture Topografie/Topography Friesland Geschiedenis/History


In winkelwagen

 Meer informatie 

Boeren in de Roerstreek. Afkomst en leven van Maria Puts (1873-1952), boerin in Posterholt.
Hilversum, Verloren, 2013, 208 pp. ing, 208. De bevolking van de Roerstreek, het plattelandsgebied zuidoostelijk van Roermond, had in de zeventiende eeuw voortdurend te lijden van oorlogsgeweld. Vanaf de achttiende eeuw diende zich een nieuwe uitdaging aan: de groeiende bevolking van voldoende inkomsten voorzien. Vooral de kleine boeren hadden het zwaar. Met kleinschalige ontginningen en verhoging van hun productie probeerden ze het hoofd boven water te houden. In de twintigste eeuw profiteerden ze aanvankelijk van de faciliteiten van de boerenorganisaties, maar hierdoor werden ze steeds meer afhankelijk van de grillen van de markt en overheidsbemoeienis. Dit leidde na de Tweede Wereldoorlog binnen korte tijd tot hun ondergang. Tegen deze achtergrond beschrijft Leo Willems het bewogen leven van de Posterholtse boerin Maria Puts, en dat van haar voorouders. Deze familiegeschiedenis, die de periode 1650-1950 bestrijkt, verbindt de ?grote geschiedenis? met het alledaagse leven van de inwoners van de Roerstreek.
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9789087043582
€  29.00
Trefwoorden: boeren Limburg Limburgse geschiedenis Posterholt Roerstreek regionale geschiedenis plattelandsgeschiedenis katholieke kerk boerenleven boerenorganisatie emancipatie biografie familiegeschiedenis ontginningen economische geschiedenis agrariŽrs agrarische g


In winkelwagen

 Meer informatie 

WOODROOF,J.G.
Coconuts: Production,processing,products.
2 edition, Connecticut,1978. xi,307pp. Cloth. Index,iillustrated.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 37593
€  12.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

WOUDE, A.M. VAN DER; EA
A.A.G. Bijdragen 28. Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis
Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1986. 383 pp
Antiquariaat De Beschte
Boeknummer: 1821
€  20.00
Catalogus: WUR
Trefwoorden: Agricultural history


In winkelwagen

 Meer informatie 

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Volgende pag.

© 2011 Antiqbook