Zoekt op het trefwoord: agrarische geschiedenis
gevonden: 195 boeken op 8 pagina's Dit is pagina 4
Vorige pag. - Volgende pag.

HOPPENBROUWERS,P.C.M. A.O.
AGRARISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND
`s-Gravenhage 1986, 168 pp., photos and ill., dust jacket c458
Moby Dick
Boeknummer: 134193
€  10.00
Catalogus: Natural History
Trefwoorden: natural history


In winkelwagen

 Meer informatie 

HOPPENBROUWERS,P.C.M. A.O.
AGRARISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND
`s-Gravenhage 1986, 168 pp., photos ans ill., dust jacket b589
Moby Dick
Boeknummer: 118458
€  6.00
Catalogus: Husbandry
Trefwoorden: husbandry


In winkelwagen

 Meer informatie 

HUIJZENDVELD, FRANS LINDIJER, TONY
'Die ostafrikanische Schweiz'. Plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930.
Hilversum, Verloren, 1997, 543 pp. ing, 543. Vanaf het laatste decennium van de negentiende eeuw trokken de eerste Duitse zendelingen en missionarissen West-Usambara in om er zich te vestigen. Dit steil uit de omringende vlakte verrijzende beboste berggebied, dat hen zo aan de Alpen deed denken, ligt iets ten zuiden van de evenaar in het noordoosten van het huidige Tanzania. In de negentiende eeuw vormde dit gebied de kern van het Afrikaanse Sambaa-'koninkrijk'. De Duitse machtsovername tussen 1891 en 1895 maakte een einde aan dit koninkrijk. In hoog tempo trachtte de Europese kolonisator er een koloniaal-kapitalistische landbouwsector te realiseren. De activiteiten van de verschillende Europese groepen - zendelingen, missionarissen, bestuurders, plantageleiders, kolonisten - hadden een diepgaande invloed op de richting waarin, en de snelheid waarmee zowel lokale culturele en sociaal-economische als demografische, agrarische en ecologische structuren zich in deze vroeg-koloniale tijd ontwikkelden. Vanuit verschillende themavelden beschrijft Frans Huijzendveld de vroeg-koloniale maatschappij van Duits-Oost-Afrika, waarbij zowel de Afrikaanse agrarische ontwikkelingen als de ontwikkelingen binnen de koloniaal-Europese agrarische sector onder de loep worden genomen. Huijzendveld laat zien hoe het 'geweld' van de koloniale economische ontsluiting van West-Usambara leidde tot een ernstige ontwrichting van de traditionele Afrikaanse samenlevingsstructuren en de basis legde voor de grote agrarische, ecologische en demografische problemen die dit berggebied tot op de dag van vandaag kenmerken. N.W. Posthumus Reeks 7
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9065505563
€  49.00
Trefwoorden: koloniale geschiedenis kolonisatie Afrika Duits-Oost-Afrika landbouwgeschiedenis agrarische geschiedenis missie zending zendelingen missionarissen plantages Oost-Afrika Usambara Usumbura Tanzania Sambaa-koninkrijk Duitsland Duitse geschiedenis plattelands


In winkelwagen

 Meer informatie 

HUIZINGA, J.
The waning of the Middle Ages. (reprint)
London, Edward Arnold Publishers Ltd., 1963. hardcover with dustjacket, VIII, 328 pp.. (translation of the much acclaimed Dutch original : Herfsttij der Middeleeuwen; treats the civilisation, the world of arts, literature and thought, as it evolved in the 14th and 15th century in Western Europe, with its centre in Northern France and Belgium).
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 21197
€  7.00
Trefwoorden: history, Middle Ages


In winkelwagen

 Meer informatie 

HYLKEMA,H.B.
Leerboek der zuivelbereiding.
4de herziene en vermeerderde druk, Leeuwarden, R. van der Velde,1923. 676pp. Linnen. Illustraties, tabellen, uitslaande plaat. (zeer goed)
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 58834
€  20.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

JANSEN,J.C.G.M. / RUTTEN,W.J.M.J.
Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw. (maaslandse Monografieen0
Leeuwarden / Mechelen, Eisma,1992. 418pp. Gebonden. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 59188
€  10.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

JANSEN,J.C.G.M.
Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800.Een analyse van de opbrengst van tienden. (Agronomische Historische Bijdragen 8)
Van Gorcum Assen,1979. XXXIX,320pp. Ingenaaid.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 37195
€  15.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

JANSZ., DIRCK GERBENZON, P.
Het aantekeningenboek van Dirck Jansz. (1578-1636). .
Hilversum, Verloren, 1993, 218 pp. ing, 218. Het aantekeningenboek van Dirck Jansz. is een van de oudste egodocumenten geschreven door een vertegenwoordiger van de boerenstand. Dirck Jansz. werd in 1578 of 1579 geboren. Hij was een tamelijk welgestelde boer in St. Annaparochie in Het Bildt. Daar pachtte hij 30 hectaren land en had enkele knechten en meiden in dienst, vooral seizoenarbeiders. In het dorp nam hij een vooraanstaande plaats in. Toen de Bildtpachters in conflict kwamen met de Staten van Friesland, reisde Dirck Jansz. naar Holland om als volmacht van de Bildtpachters hun zaak te bepleiten bij de Staten-Generaal. Dat Dirck ook in ander opzicht boven de middelmaat uitstak, blijkt uit zijn boekenbezit. Hij had een verzameling van meer dan 40 boeken, waaronder volksboeken als Reinaard de Vos, Floris ende Blancefloer, Uilenspiegel en verschillende godsdienstige, historische en politieke werken. Uit het feit dat hij ook een geuzenzangboek bezat, kan worden opgemaakt, dat hij de zaak der reformatie was toegedaan. Het aantekeningenboek beslaat de jaren 1604-1636. Het is een bonte verzameling van nieuws en nieuwtjes, familieberichten, buurtpraatjes, gedichten, spreuken en moppen. Veel aandacht besteedt Dirck Jansz. ook aan de wisselvalligheden van het weer, de landbouwwerkzaamheden, de stand van het gewas en de uitslag van de oogst. Zijn aantekeningenboek is een interessante bron voor de agrarische én voor de mentaliteits- en gezinsgeschiedenis. Egodocumenten 5
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9065501177
€  29.00
Trefwoorden: egodocument sociale geschiedenis cultuurgeschiedenis landbouwgeschiedenis agrarische geschiedenis boeren boerenleven dagelijks leven gezinsleven boekenbezit leescultuur aantekeningenboek dagboek Reformatie geloofsleven Dirck Jansz. weersomstandigheden men


In winkelwagen

 Meer informatie 

JONKER,J.J
Bewortelingsonderzoek en ondergrondbewerking in de Noordoostpolder.
Tjeenk Willink Zwolle,1958. 164pp. Ingenaaid. Dissertatie. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 40813
€  10.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

KINT,PH
Prometheus aangevoerd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850.
VU Amsterdam,1989. 459pp. Ingenaaid.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 40422
€  14.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

KLOOSTERBOER, A.
Nimmer vindt de landman rust. Een greep uit de agrarische geschiedenis van de gemeente Warffum.
Warffum, Stichting Historische Kring voor Noordelijk Hunsingo, 2001. Paperback, 22 x 15 cm, 96 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good.
Bij tij en ontij . . . .
Boeknummer: 17741
€  7.50
Catalogus: Groningana
Trefwoorden: Groningen, Warffum, boeren, agrariërs


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
KLOOSTERBOER, A.
Nimmer vindt de landman rust. Een greep uit de agrarische geschiedenis van de gemeente Warffum.
Stichting Historische Kring voor Noordelijk Hunsingo, Warffum, 2001. 94 p. ing. 15,5x22 cm. foto?s. ill. Goede staat.
Bladzij 20
Boeknummer: 250909-2185
€  7.00
Trefwoorden: Groningen, Warffum, boeren, agrarische geschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

KLOOSTERBOER, A.
Nimmer Vindt De Landman Rust. Een Greep Uit De Agrarische Geschiedenis Van Warffum
Warffum, 2001, 2. Pb. 96p. Zeer Goed.
Champ-Clark
Boeknummer: 024210
€  6.75
Catalogus: Agriculture
Trefwoorden: Groningana


In winkelwagen

 Meer informatie 

KOK, G.A. DE (SAMENSTELLING).
Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw ? twintig jaren herstel en vernieuwing.
Zeeuwse Landbouw Maatschappij, z.p., 1965. 212 p. linn.+o. 20x27,5 cm. foto?s. Gebruiksporen aan het stofomslag.
Bladzij 20
Boeknummer: 250909-5146
€  5.00
Trefwoorden: landbouw, boeren, Zeeland, geschiedenis, agrarische geschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

KOOIJ,P.
De actualiteit van de agrarische geschiedenis. ( Historia Agriculturae 30 )
Groningen, NAHI,2000. 194pp. Ingenaaid.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 44124
€  8.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

KOOIJ, P. E.A.
De actualiteit van de agrarische geschiedenis
Groningen, NAHI, 2000. Historia Agriculturae 30. Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, 194 pp - softcover
Antiquariaat De Beschte
Boeknummer: 11354
€  8.50
Trefwoorden: agricultural history


In winkelwagen

 Meer informatie 

KOOIJ, P. E.A.
De Actualiteit Van De Agrarische Geschiedenis
Groningen, NaHI. 2000, First Edition. (ISBN: 9036713293) Pb. 208p. Zeer Goed.
Champ-Clark
Boeknummer: 022812
€  8.25
Catalogus: Agriculture
Trefwoorden: 9036713293


In winkelwagen

 Meer informatie 

KOOIJ,PIM (ED. )
Where the twain meet again. New results of the Dutch Russian project on regional development 1780-1917. ( Historia Agriculturae 28 )
Groningen, Wageningen, NAHI, 298pp. Ingenaaid.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 44128
€  15.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

KOOY,G.A.
Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese. (mededelingen van de landbouwhogeschool wagenigen)
Wageningen,1965.173pp. Ingenaaid.(licht smoezelig exemplaar en enkele onderstrepingen met pen)
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 38047
€  12.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

KOOY,G.A..
De zelfkazerij van Midden-Nederland. Een onderzoek naar haar voortbestaan. (toegepast sociaal onderzoek)
Van Gorcum Assen,1956. 133pp. Ingenaaid.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 38375
€  10.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

KORSTEN, J.
Standhouden door veranderingen De Limburgse Land- en Tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen 1896 - 1996
Valkhof Pers, Nijmegen, 1996. Gebonden, 1e druk, pp274. Rijk geillustreerd. Druk in zwart en blauw. Als nieuw ex.
Antiquariaat Librairie Stille
Boeknummer: 1850022
€  15.00
Catalogus: Limburgensia
Trefwoorden: gedenkboek, jubileumboek,boerenbond, limburg, agrarische belangen, sociale heschiedenis, geschiedenis, bedrijfsgeschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

KORTEWEG, A.
Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij 1944 t/m 1968.
Zeeuwse Landbouw Maatschappij, z.p., 1969. 632 p. kunstleer. 17,5x25,5 cm. foto?s. Ex-libris op het schutblad. Goede staat.
Bladzij 20
Boeknummer: 250909-4948
€  10.00
Trefwoorden: landbouw, boeren, Zeeland, geschiedenis, agrarische geschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

STORK-VAN DER KUYL,
De boerin van nu en straks.
Assen, van Gorcum, 1966. 219 pp. Geb/stofomsl. Ex.libr.copy.
Antiquariaat Victory
Boeknummer: 19608
€  10.00
Trefwoorden: landbouw agrarische geschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

LAGERWEIJ,E.
De veenkoloniale aardappelrooimachine. Kroniek van een recente ontwikkelingsgang.
Zp,Zj.(ca 1965). 93pp. Paperback.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 39239
€  7.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

LANDBOUWVOORLICHTINGSDIENST
Handleiding voor veldproeven.
4druk geheel herzien,Veenman Wageningen,1960. 291pp. Ingenaaid. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 39024
€  9.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Volgende pag.

© 2011 Antiqbook