Zoekt op het trefwoord: agrarische geschiedenis
gevonden: 192 boeken op 8 pagina's Dit is pagina 1
- Volgende pag.

40 jaar Chr. Middelbare Agrarische School Gorinchem 1947-1987.
1987. 8į. 71pp. Pap. Illustr.
Antiquariaat Ovidius
Boeknummer: 38950
€  7.00
Trefwoorden: Geschiedenis, Geschichte, History


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
Agrarische geschiedenis van nederland
Hardback. ISBN: 9789012053570. Cond./Kwaliteit: Goed.
De Slegte
Boeknummer: 1664836
€  12.50
Catalogus: Natuur & dier
Trefwoorden: 9789012053570


In winkelwagen

 Meer informatie 

A.A.G. Bijdragen, dl. 15
Wageningen, Landbouwhogeschool Wageningen (Afdeling Agrarische Geschiedenis), 1970. paperback, 243 pp.. (artikelen : pp. 3-38 H. van Dijk "Een klooster uit het Brabants-Hollandse rivierengebied." (abdij Berne bij Heusden); pp. 39-64 J.A. Faber "De oligarchisering van Friesland in de tweede helft van de 17de eeuw."; pp. 75-104 B.H. Slicher van Bath "Vrijheid en lijfeigenschap in agrarisch Europa (16e-18e eeuw)"; pp. 118-133 idem "Oogsten, klimaat en conjunctuur in het verleden."; pp. 134-201 idem De paleodemografie."; A.M. van der Woude "De omvang en samenstelling van de huishouding in Nederland in het verleden.").
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 20646
€  10.00
Trefwoorden: geschiedenis, Friesland, oligarchie, lijfeigenschap, oogsten, conjunctuur, consumptie, paleodemografie, huishoudens


In winkelwagen

 Meer informatie 

Derig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis. A.A.G. Bijdragen 28.
Wageningen. Afdeling Agrarische Geschiednis landbouwhogeschool Wageningen. 1986. 8į. 383pp. Pap. Bibliogr.
Antiquariaat Ovidius
Boeknummer: 32180
€  14.00
Trefwoorden: Geschiedenis, Geschichte, History


In winkelwagen

 Meer informatie 

Historia Agriculturae, Jaarboek uitgegeven door het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen. Dl. X.
Groningen, J.B. Wolters, 1976. paperback, 226 pp.. (deze aflevering bevat pp. 7-128 landbouwhistorische literatuur verschenen in de periode 1964 t/m 1974; pp. 129-214 dr. J.M.G. van der Poel "Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige School te Groningen [uit 1853].").
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 15823
€  4.00
Trefwoorden: landbouwgeschiedenis; agrarische geschiedenis, bibliografie, Landhuishoudkundige School, Groningen, Cornelis romelingh, Cornelis Römelingh (1815-1893), Oldekerk


In winkelwagen

 Meer informatie 

Over een 'instrument agricole nouveau', dat hij wil gaan invoeren in Frankrijk. Met uitvoerige beschrijving. M12310
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 48446
€  80.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

M11735
Antiquariaat Arine van der Steur
Boeknummer: 46817
€  29.68


In winkelwagen

 Meer informatie 

ABMA, E.; FRANSSENS, D.H.; HOFSTEE, DR. E.W.
Boer en cooperatie in Zelhem. Een sociografische studie.
Assen, Van Gorcum & Comp. N.V. - G. A. Hak & dr. H.J. Prakke, 1956. gebonden, 129 pp. ( + 5 kaarten en bijlagen). (voormalig bibliotheekexemplaar; contouren verwijderde sticker op rug -doorlopend op voor- en achterzijde kaften- zichtbaar; geen verdere exterieure kenmerken; geen onderstrepingen).
Antiquariaat Academia
Boeknummer: 20000
€  6.00
Trefwoorden: geschiedenis, sociografie, Zelhem, 20e eeuw, landbouwers, landbouwgeschiedenis, agrarische geschiedenis, landbouwkrediet


In winkelwagen

 Meer informatie 

ADDENS,N.G.
Gedenkboek der Groninger Maatschappij van Landbouw 1837 - 1937.
Groninger Maatschappij van Landbouw,1937. 601pp. Linnen. (rug iets vuil)
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 58732
€  15.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

ALGEMEENE BOND
Jaarboek 1936. Algemeene Bond van oud-leerlingen van inrichtingen voor middelbaar landbouwonderwijs.
Zp,1936. 189pp. Ingenaaid.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 39250
€  8.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

ARTS, N. E.A.,
Brabants Heem. Jaargang 57 [o.a. Poorterschap van katholieken in 's-Hertogenbosch (1641-1645); De kerk aan de haven te Waalwijk; Watertol en het veer in het graafschap Megen; Marietje Schreurs; Boxmeer en de Belgische opstand; Agrarische collecties, boerenkamers en museumboerderijen in Noord-Brabant; Baardwijksche Overlaat (1766-1911); Grafkelders te Stratum; Koersen en koortsen; Gronddiefstal in boomtown Eindhoven 1927; Dorpsgrenzen in de Meierij van 's-Hertogenbosch (1200-1832); Hooien in de Biesbosch; Verzwegen ambachtslieden in de geschiedenis van Noord-Brabant.].
2005 (in delen zoals uitgegeven, 152 pag.) GeÔllustreerd. Tijdschrift voor archeologie, geschiedenis en volkskunde. Diverse artikelen.
Antiquariaat Duthmala
Boeknummer: 857
€  10.00
Trefwoorden: Brabant


In winkelwagen

 Meer informatie 

AUGUSTYN, BEATRIJS|ELLEN PLAMBOOM [EDS.].
Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen [tot 14500]. Deel I: Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent.
Gent, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis. 2000. Original publisher's sewn light-brown paperback, pictorial frontcover, large 8vo: xij, 608pp. footnotes & references, list places, table of contents.Very fine copy. Volume 72: Publikatie B.C.L.G..
Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)
Boeknummer: 156562
€  45.00
Catalogus: Algemeen


In winkelwagen

 Meer informatie 

AVONDS, P. E.A.,
1983 (complete jaargang, in delen zoals verschenen , 260 pag.) [voorheen: Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant]
Antiquariaat Duthmala
Boeknummer: 3166
€  15.00
Trefwoorden: Brabant


In winkelwagen

 Meer informatie 

AVONDS, P. E.A.,
1983 (HB, opn. geb., roodlin. band, 260 pag.) † [voorheen: Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant] GeÔllustreerd. Diverse artikelen.
Antiquariaat Duthmala
Boeknummer: 31661
€  15.00
Trefwoorden: Brabant


In winkelwagen

 Meer informatie 

BADOUX,F.
2edition,Huber Frauenfeld,1934. 226pp. Demitoile. 12P.lanches,43 illustrations,5tabelles.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 38648
€  10.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
BERNARD SLICHER VAN BATH
De agrarische geschiedenis van West-Europa. 500-1850
Aula, 1987. Paperback. Pp: 416. Studie over de economische en sociale betekenis van de veeteelt en de akkerbouw. ISBN: 9789027418210. Cond./Kwaliteit: Goed.
De Slegte
Boeknummer: 543821
€  12.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789027418210


In winkelwagen

 Meer informatie 

BAVEL, B.J.P. VAN BESAMUSCA, BART
Hilversum, Verloren, 1993, 629 pp. ing, 629. In een bocht van de rivier de Linge, enkele kilometers ten zuiden van Culemborg, werd in 1129 de abdij MariŽnweerd gesticht. Deze Norbertijner abdij met haar uitgestrekte gebouwencomplex behoorde tot de voornaamste geestelijke instellingen van de noordelijke Nederlanden. Zij ontleende haar belang niet alleen aan de paterniteit over haar zes dochterstichtingen, aan de patronaatsrechten die zij in de loop der tijden verwierf en aan de maatschappelijke invloed van haar abten, maar vooral aan haar uitgestrekte goederenbezit, dat duizenden morgens landbouwgrond besloeg. Dit abdijdomein staat centraal in de studie van Van Bavel. Aanvankelijk breidde het domein zich uit door schenkingen van de familie Van Cuijk, die de abdij gesticht had, en later ook van leden van het Hollandse gravenhuis. Doordat de Van Cuijks hun machtspositie kort na 1129 verloren, was de abdij gedwongen een zelfstandige positie in te nemen. De rechten op de abdij waren verdeeld over een groot aantal instanties en werden ingeperkt door allerlei ingebouwde zekerheden. Zo kon MariŽnweerd tamelijk autonoom functioneren zonder over duidelijke exempties of voorrechten te beschikken. Toen de omvang van de schenkingen afnam, wist MariŽnweerd haar domein toch nog uit te breiden door vanaf 1305 een aankoopgolf van buitengewone proporties in gang te zetten. De aankopen werden bekostigd met de hoge opbrengst van de verpachte abdijgoederen. De verworven grond was vrijwel altijd al in cultuur gebracht. Het beeld dat Norbertijnen zich bezighielden met (eigenhandige) ontginning van woeste gronden, is onjuist. De bezitsuitbreiding kwam rond 1350 abrupt tot stilstand. De financiŽle problemen waren zo groot, dat een deel van het bezit verkocht moest worden. Desondanks bleef een imposant domein over. Bij de uitbating daarvan bleven de uithoven een belangrijke rol spelen. Dankzij de uitgebreide†vijfitende- en zestiende-eeuwse pachtadministratie die overgeleverd is, konden het verloop van de nominale pachtprijzen, de diverse regelingen en de werkelijke pachtbetalingen gereconstrueerd worden. Andere inkomsten uit het goederenbezit vormden de tienden en de opbrengsten van het agrarische bedrijf van de abdij. Goederenverwerving en goederenbeheer worden door Van Bavel bestudeerd tegen de achtergrond van de geografische omgeving, de relaties tussen de abdij en diverse families, de religieuze factoren binnen de Norbertijner orde, de lotgevallen van de abdij en vooral de sociaal-economische ontwikkelingen. Zo wordt de abdij op economisch vlak in kaart gebracht en krijgt de lezer inzicht in haar functioneren als grootgrondbezitter. Werken Gelre 44
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9065502513
€  69.00
Trefwoorden: Gelderse geschiedenis goederenbezit grootgrondbezit landbouw agrarische geschiedenis platteland ecologische geschiedenis economische geschiedenis MariŽnweerd patronaatsrechten norbertijnen praemonstratenzers regionale geschiedenis kerkgeschiedenis abijddo


In winkelwagen

 Meer informatie 

BAVEL, B.J.P. VAN HEIDEBRINK, IRIS
Hilversum, Verloren, 1999, 720 pp. ing, 720. Tijdens de late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd maakte het westelijke deel van het Gelderse rivierengebied een ingrijpende transitie door, zoals blijkt uit de opkomst van grote (pacht-)boerderijen, de toenemende marktgerichtheid van de landbouw, een sterke specialisatie en de intrede van (proto-)kapitalistische bedrijfsvoering met behulp van loonarbeid. De plattelands-economie in dit gebied raakte in een stroomversnelling en verloor in relatief korte tijd haar middeleeuwse trekken, wellicht als ťťn van de eerste gebieden in West-Europa. Dit proces had uiteraard ingrijpende gevolgen voor de plattelandsbevolking. In Transitie en continuÔteit worden deze ontwikkelingen in kaart gebracht en de wortels ervan blootgelegd. Werken Gelre 52
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9065500456
€  69.00
Trefwoorden: Gelderse geschiedenis ecologische geschiedenis landbouw landbouwgeschiedenis agrarische geschiedenis platteland plattelandseconomie boerderijen verpachting rivierengebied grondbezit economische geschiedenis regionale geschiedenis Gelre Gelderland Middelee


In winkelwagen

 Meer informatie 

BEATRIJS AUGUSTYN, HANS ROMBAUT, VANDERMAESEN MAURICE
Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuws graafschap Vlaanderen. Deel II : Dokumenten bewaard in de Rijksarchieven te Beveren, Brugge, Doornik, Kortrijk, Ronse
Belgisch Centrum voor Landelijke geschiedenis, 1990. Paperback. Pp: 388. Cond./Kwaliteit: Goed.
De Slegte
Boeknummer: 16240
€  30.00
Catalogus: Geschiedenis


In winkelwagen

 Meer informatie 

BEKHOF, J.
Z.pl., z.uitg. (in eigen beheer), 1957; 86(+2)pp., 8vo (24.5 cm), talrijke zw-w foto's, plattegrond, sluitzegels, persoonsnamenlijsten, linnen gebonden m. goudopdruk. Z. goed exemplaar m. ledennaam. Schaars.
∂ * Fraai geÔllustreerde zuivelgeschiedenis van de Zeevang. Foto's van mevr. M.M. Bekhof-Hartog van een intussen verdwenen agrarische wereld.
Serendipity, NL
Boeknummer: 9097
€  15.00
Trefwoorden: Waterland, Noord-Holland agrarische geschiedenis fotoboek gedenkboek zuivel


In winkelwagen

 Meer informatie 

BOONSTRA,O.W.A. / WOUDE,A.M.VAN DER
Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890. Voorts bijdragen van H.A.M. Snelders en J.L. van Zanden. (A.A.G. Bijdragen 24)
Wageningen,1984. 165pp. Ingenaaid.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 40780
€  10.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

BOSCHMA-AARNOUDSE, C. BAS, JAN DE
Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede. Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw.
Hilversum, Verloren, 2003, 488 pp. ing, 488. In de Zeevang ten noorden van Amsterdam vormden zich in de late Middeleeuwen enkele agrarische dorpen rondom Edam als stedelijke kern. De bewoners van dit veengebied legden zich vooral toe op de zuivelproductie. Geleidelijk voltrok zich, in Edam althans, een sociaal-economische transformatie naar een samenleving waarin de geur van koeien en mest steeds meer het veld ruimde voor de bedrijvigheid van scheepvaart en ambachtelijke nijverheidsbedrijven. In de dorpen werd de kleinschalige melkveehouderij juist steeds belangrijker. Dit proces wordt gereconstrueerd met behulp van bewaard gebleven belastingkohieren (1462-1569). Het boek begint met de vroegste bewoningsgeschiedenis van de Zeevang onder het financiŽle juk van de Ambachtsheren van Waterland en de Zeevang, de Persijns. Het eindigt met de Opstand, toen de samenleving zich losmaakte uit oude middeleeuwse structuren. De sociaal-economische ontwikkelingen worden geplaatst in een breed maatschappelijk kader, met aandacht voor de beroeps- en woonsituatie van gewone burgers voor wie het niet eenvoudig was om het hoofd boven water te houden. Amsterdamse Historische Reeks, grote serie 30
Uitgeverij Verloren
Boeknummer: 9789065507167
€  29.00
Trefwoorden: Edam Middeleeuwen middeleeuwse geschiedenis zestiende eeuw Zeevang stadsgeschiedenis economische geschiedenis veengebied zuivelproductie landbouwgeschiedenis nijverheid scheepsbouw melkveehouderij agrarische geschiedenis Waterland belastingkohieren famili


In winkelwagen

 Meer informatie 

BOSKOOP ) TROMP,JAN
Boskoops Koninklijke (1861 - 1986).
Boskoop,1986. 228pp. Linnen. Oblong. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 42497
€  10.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

BOUWMAN,E. / BULTHUIS,F.
Natuurkunde en weerkunde voor land- en tuinbouwscholen.
10e druk, Wolters Groningen,1951. 220pp. Linnen. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 39458
€  7.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

BRINK,J. (E.A)
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1930-1955.
Zp.1955. 144pp. Ingenaaid. Illustraties.
Antiquariaat Smit & Bos
Boeknummer: 40968
€  9.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Volgende pag.

© 2011 Antiqbook